Missie en Visie 

De visie van Minerva Therapie

Zoveel mogelijk mensen helpen met emotionele, psychische of relatieproblemen waardoor zij een betere kwaliteit van leven ervaren.
De visie houdt in dat cliënten van Minerva Therapie worden geholpen in het:

 • Vergroten van veerkracht en flexibiliteit  
 • Verbeteren van lichamelijke en psychische gezondheid
 • Vinden van meer rust en ontspanning 
 • Bevorderen van persoonlijke groei en ontwikkeling
 • Betere relaties en verbinding met anderen

De missie van Minerva Therapie

Het op een zo goed mogelijke manier helpen van mensen met een hulpvraag op mentaal vlak, om een betere kwaliteit van leven te bereiken. Mensen de mogelijkheid bieden door therapie en gesprekken, op meer persoonlijk levensgeluk op het gebied van psychische gezondheid, relaties en psychosociaal functioneren in de maatschappij.

Deze missie wordt verwezenlijkt door:

 • persoonlijke maatwerk te leveren waar eigen regie en tempo centraal staat
 • een warme, vertrouwde omgeving te bieden waar ruimte is voor het eigen verhaal
 • veiligheid in de spreekkamer en opslag van gegevens
 • inzicht gevende psycho educatie 
 • werken met evidence based methodieken 
 • werken  met practise based methodieken
 • conflictbemiddeling en relatietherapie bij conflicten
 • training, educatie en coaching tijdens gesprekken of in groepen