Trauma en PTSS

Als je te maken krijgt met een schokkende gebeurtenis dan kan het zijn dat je hier langer last van blijft houden. Normaliter kunnen de hersenen een heftige gebeurtenis binnen een aantal weken verwerken waarbij de herinnering een plaatsje krijgt in het lange termijn geheugen zonder dat je er problemen mee hebt. Echter kan het ook gebeuren dat je er wel klachten aan over houdt. Dan spreken we van trauma. Een nare herinnering die de hersenen niet goed verwerkt krijgen. De nare herinnering blijft dan als een soort 'prop' in je lange termijn geheugen zitten en wordt niet goed 'afgebroken'.  

Waar kan je een trauma aan herkennen?

De symptomen die kenmerkend zijn bij een trauma zijn herkenbaar. Het kan zijn dat je van onderstaand rijtje er een groot aantal hebt maar het ook zijn dat je er slechts een deel van hebt. Wil je zeker weten of je last hebt van een trauma en wil je daar behandeling voor, dan neem gerust contact met mij op.


Onderstaande kenmerken zijn trauma kenmerken:

 • Je gaat slechter slapen, moeilijker inslapen, wakker schrikken in de nacht
 • Terugkerende nachtmerries 
 • Herinneringen die zich aan je opdringen 
 • Angst en paniekgevoelens die plotseling opkomen
 • Flashbacks of herbelevingen hebben
 • Snel getriggerd zijn bij bepaalde dingen of situaties
 • Onzekerheid, piekeren, gebrek aan zelfvertrouwen 
 • Uitstelgedrag, blokkeren, belemmeringen voelen en vermijden
 • Depressieve gevoelens, gevoelens van rouw en somberheid
 • Schuldgevoelens en/of schaamtegevoelens
 • Vaker relatieproblemen en conflicten
 • Sterke neiging om controle te willen hebben
 • Soms ook wrok, haat en heftige boosheid
 • Snel overprikkeld zijn, weinig kunnen hebben

Wat voor soorten trauma zijn er?

Vaak denken mensen dat trauma of PTSS (post traumatische stress stoornis) enkel voorkomen bij mensen die in oorlogsgebieden zijn geweest of die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Dit is echter slechts een deel van de mensen die traumaklachten hebben. Trauma is onderverdeeld in twee categorieën nl. enkelvoudig en meervoudig trauma.

Enkelvoudig trauma

Dit gaat over een gebeurtenis die eenmalig is geweest maar wel een heftige impact heeft gehad, denk hierbij aan:

 • getuige of slachtoffer zijn van een heftig ongeval (verkeer, vuurwerk, werk etc.)
 • getuige of slachtoffer zijn van zware mishandeling of geweldsituatie (huiselijk geweld)
 • slachtoffer zijn van een verkrachting, aanranding of eenmalig seksueel misbruik
 • betrokken zijn geweest bij een ramp of heftige gebeurtenis
 • iemand zien sterven bijv. na zelfdoding, euthanasie, reanimatie, palliatieve zorg
 • een andere heftige gebeurtenis waarbij je je machteloos of hulpeloos hebt gevoeld (controleverlies)

Meervoudig of complex trauma

We noemen iets meervoudig trauma als de traumatisch gebeurtenissen een langdurig karakter hebben gehad en voorkwamen over een langer periode. Het gaat hierbij dan vaak om:

 • seksueel misbruik in de vorm van incest of langdurige of stelselmatige verkrachtingen
 • langdurig blootgesteld zijn aan heftige of gevaarlijke gebeurtenissen zoals in oorlogsgebieden
 • langdurig geconfronteerd zijn met ernstige gebeurtenissen denk aan politiewerk, brandweer, ambulance
 • stalking, continu geïntimideerd, bedreigd of vernederd te zijn geweest
 • thuissituatie of relatie waarbij er sprake is van verwaarlozing, langdurig verbaal en/of fysiek geweld
 • andere langdurige heftige gebeurtenissen waarbij je je machteloos of hulpeloos hebt gevoeld (controleverlies)

Traumatherapie, EMDR en gesprekken

Een op de vijf mensen maakt in zijn of haar leven dingen mee die een trauma veroorzaken. Als je merkt dat negatieve gebeurtenissen uit je verleden een invloed hebben op je huidige leven dan is het aan te raden om daar iets aan te doen anders blijf je er last van houden. Trauma is te behandelen met gesprekstherapie en trauma therapie zoals EMDR.

Bij praktijk Minerva is voor veel trauma gerelateerde gebeurtenissen behandeling mogelijk. Afhankelijk van de ernst en de zwaarte kan er samen gekeken worden naar wat er nodig is om de nare herinneringen beter verwerkt te krijgen zodat je er geen last meer van hebt en door kan met je leven op een fijne manier. Neem gerust contact op voor meer informatie of een afspraak. 

 

Wat is een PTSS?

Trauma Heling

In schaduwen van het verleden ligt stil verdriet,
Een mentale wond van wat is geschied.
Een ziel gehuld in de donkere nacht,
Waar het hart huilt, zwaar en niets verzacht

Een breuk in de tijd, een wond diep van binnen,
Trauma echo's, niet opnieuw kunnen beginnen
Geworteld in het geheugen van de geest,
Waar de littekens gloeien en het niet geneest.

Heel jezelf naar een zachte dageraad,
Een lichtstreep die door het duister slaat.
In elke ademtocht, voorwaarts al is het klein,
Een weg naar heling, ver weg van de pijn

Met begrip als balsem, de wond verzacht,
Verbondenheid als medicijn in deze nacht.
Sterker dan het trauma, is gedeelde smart
Op weg naar herstel, een nieuwe start.

Laat gevoelens van begrip en mededogen,
Als bloemen bloeien in de tranende ogen.
Trauma's last wordt lichter dag na dag,
Spanning die tot rust komt, in een stille lach.