Relatieproblemen en Relatietherapie

Wanneer ga je in relatietherapie?

Bij relatieproblemen is het raadzaam om op tijd relatietherapie te vragen als je er samen niet meer uit komt. Blijf niet telkens ruzie maken of elkaar negeren of stilzwijgen want de schade wordt alleen maar groter. Relatieproblemen ontstaan vaak door communicatieproblemen en door verlies van verbinding.  

Wacht niet tot je al op het punt van scheiden staat want het wordt op den duur steeds moeilijker om elkaar nog lief, leuk en aardig te vinden als er een hoop negatieve dingen gebeurd zijn. De motivatie om er nog aan te werken is dan lager. Heel vaak hoor ik in de praktijk dat de relatietherapie 'nog de laatste strohalm is'. Dat is eigenlijk best zonde, dat het dan zover heeft moeten komen.

Het beste is om samen in therapie te komen. Je kan wel alleen komen als je relatieproblemen hebt maar het is makkelijker als je partner mee doet. Het kan je handvatten en inzicht bieden waar je wat aan hebt thuis.  

 

Bij welke relatieproblemen is relatietherapie geschikt?

 • Miscommunicatie, elkaar niet meer begrijpen, verkeerd dingen opvatten
 • Botsen door verschillen in de karakters
 • Uit elkaar gegroeid zijn maar toch samen verder willen
 • Te weinig plezier meer samen beleven
 • Willen kijken of er nog mogelijkheden zijn om de relatie voort te zetten
 • De relatie nieuw leven in willen blazen
 • Teveel langs elkaar heen leven
 • Ruzies, conflicten en discussies die telkens terugkomen
 • Vastgelopen zijn in de relatie
 • Bij jaloezie, controlegedrag of angst in de relatie
 • Denken over scheiden
 • Bij relatie trauma's


Wat levert relatietherapie op?

 • Meer inzicht en begrip in elkaars beleving 
 • Beter emotioneel afstemmen op elkaar
 • Een betere verbinding krijgen
 • Meer intimiteit ervaren
 • Beter communiceren bij conflicten
 • Voorkomen van ruzies door te leren de-escaleren
 • Het herkennen van de onderliggende behoeften van elkaar
 • Gespreksvaardigheden verbeteren
 • De relatie verbeteren of helpen te herstellen
 • Relatiestress verminderen


Wanneer is relatietherapie niet of minder geschikt?

Bij relatietherapie is het belangrijk dat beide partners bereid zijn om er samen aan te werken. Dat beiden zich willen inzetten om de moeilijke situatie te onderzoeken en aan te pakken. Indien deze bereidheid er niet is, dan is relatietherapie vaak erg lastig.

Tevens is het van belang dat er geen actuele ernstige verslavingsproblemen zijn omdat deze de relatietherapie belemmeren. Is er sprake van verslaving dan is het advies om eerst hier aan te werken alvorens relatietherapie te gaan doen.

Bij ernstige psychische problematieken zoals psychoses, excessief gewelddadig of crimineel gedrag, bipolaire depressie of suïcidaliteit, zwakbegaafdheid of verstandelijke beperkingen is hulp van de reguliere GGZ gewenst. Er kan eventueel worden samengewerkt waarbij ik als therapeut complementair werk met andere zorgverleners.

relatietherapie, relatie, elkaars anker zijn, verbinding

Helpt relatietherapie?

Relatietherapie is geen wondermiddel en vraagt nog steeds inzet en motivatie om aan de relatie te willen werken. Relatietherapie helpt 75 tot 80% van de koppels om de relatie te verbeteren. Achteraf zeggen veel koppels vaak 'dit hadden we veel eerder moet doen' of 'waarom leren we dit soort dingen niet op school?' De handvatten en inzichten die je krijgt via relatietherapie geven een nieuwe impuls aan de relatie. De meeste mensen ervaren sterke verbeteringen in hun relatie en zien de toekomst samen weer een stuk zonniger in. 

 

Welke soorten relatietherapie zijn er?

Er zijn meerdere soorten relatietherapie mogelijk. Ik werk met IBCT, dit is een praktisch toepasbare cognitieve gedragstherapie voor koppels, EFT emotional focus therapy (meer op het gevoel gericht) en ook maak ik gebruik van geweldloos of verbindend communiceren. De therapiesoorten hebben allen een leereffect om te komen tot gedragsveranderingen en een diepere, betere verbinding.

Hoe werkt relatietherapie?

Relatietherapie kent een traject van 8 tot 10 gesprekken die gezamenlijk gedaan worden. De gesprekken kennen een logische opbouw in drie fasen:

1. Inventarisatie fase: intake, kennismaking met therapeut, verheldering van probleemstelling, formuleren van de juiste hulpvraag. Inzicht krijgen in de ruziepatronen, negatieve gevoelens en communicatieproblemen. De-escaleren zodat ernstige ruzies uitblijven en communicatiepatronen kunnen veranderen.

2. Behandelingsfase: herkennen van elkaars gevoelens, pijnpunten, behoeften en verwerken van nare gebeurtenissen. Opnieuw de verbinding met elkaar maken en op een goede manier met elkaar in gesprek komen. Inzicht krijgen in hoe het anders kan en dit samen toepassen.

3. Afsluitende fase: het maken van afspraken voor de toekomst. Oefenen van de aangeleerde gespreksvaardigheden om zelf de moeilijke situaties of problemen aan te kunnen pakken. 

 

Tijdens het traject krijgen jullie thuisopdrachten om te oefenen met wat jullie hebben geleerd uit de gesprekssessies. Op die manier is het niet enkel praten over de problemen maar ook constructief werken aan de problemen om ze op te lossen en de situatie te verbeteren. 

Partners kunnen ook individueel voor therapie terecht indien er individuele zaken zijn die van invloed zijn op de relatie en deze op een negatieve manier de relatietherapie in de weg staan. 

 

Relatietherapie helpt!

Mediation of bemiddeling

In het verleden heb ik zowel de basistraining Mediation als de specialisatie Familiemediation gedaan (MfN geaccrediteerd). Ik werk echter niet meer als mediator voor echtscheidingen. Ik pas mijn mediation vaardigheden wel toe bij relatieproblematieken of stellen die erg twijfelen of ze nou wel of niet bij elkaar willen blijven. Ik kan je doorverwijzen naar betrouwbare en goede mediators in mijn netwerk.

 

Gezinstherapie

Relatietherapie is niet alleen geschikt voor koppels die relatieproblemen hebben maar kan ook heel goed worden ingezet bij problemen binnen het gezin of de familie. Denk aan problemen met al grotere kinderen vanaf de puberleeftijd of jong volwassenen. Gezinstherapie kent individuele en groepsgesprekken waarbij dingen op een rustige manier bespreekbaar worden gemaakt en er aandacht is voor ieders standpunt en behoeften. Ik nodig dan de betrokken gezinsleden uit voor gesprekken waarbij we werken aan de problemen die er zijn en hoe die verbeterd kunnen worden zodat er weer een fijne verbinding mogelijk is.

liefde, harten, samen, relaties