Brainspotting; EMDR en mindfulness

Brainspotting is een nieuwe intensieve therapievorm die rechtstreeks met het brein aan de slag gaat. Tijdens de brainspotsessies wordt er niet veel gepraat maar gaat het vooral om ervaren en verwerken. Het lichaam is een belangrijk instrument bij deze therapievorm. Er is immers geen strikte scheiding tussen lichaam en psyche. Spanning in het brein, levert onherroepelijk klachten en spanning op in het lichaam. Denk aan pijn, gespannen spieren, hogere hartslag, snelle ademhaling maar ook klachten als buikpijn, hoofdpijn en slapeloosheid. Brainspotting gaat er vanuit dat alles met alles in verbinding staat en dat elk psychische component zijn uitwerking heeft in het lichaam.  

Brainspotting en EMDR; wat is het verschil?

Brainspotting is ontdekt door Dr. David Grand (psychotherapeut, docent, coach) tijdens het behandelen met EMDR. Hij merkte dat de oogbewegingen die iemand maakte hielpen om een stuk verwerking dieper in het brein in gang te zetten. Echter het werkte nog veel dieper als je de cliënt naar een punt liet kijken i.p.v. de voortdurende beweging die bij EMDR zo kenmerkend zijn. De rust die het focussen op een punt met zich mee bracht, leidt tot diepere inzichten en versnelde verwerking van moeilijke situaties en blokkerende elementen in de psyche.

Brainspotten op psychische en fysieke klachten

Later is Dr. David Grand gaan samenwerken met Dr. Dr. Damir del Monte (Neuroscience) die het meer neurologische deel van het brein in kaart bracht en verklaringen kon geven over de verwerking in het brein. Alhoewel we nog steeds niet weten hoe Brainspotting precies werkt, weten veel therapeuten en psychologen die er mee werken wél dat het werkt. Inmiddels is de groep behandelaren die Brainspotting aanbieden, wereldwijd flink aan het groeien. Dat is een positief gegeven omdat er op deze manier meer mensen geholpen kunnen worden met hun psychische klachten. 

Brainspotting is geschikt voor hulpvragen die een link hebben m.b.t. blokkades, trauma, stressfactoren, verwerken van pre-verbale herinneringen, zelfvertrouwen, slapeloosheid, rouw en verlies, angst en performance klachten. De toepassing is heel breed. Ook wordt Brainspotting ingezet bij chronische pijn en somatische klachten.  

Hoe werkt Brainspotten?

Als je gaat brainspotten wordt er eerst een werkrelatie en een zogenaamd 'frame' opgebouwd. Dit doe je als therapeut samen met je cliënt. Op die manier ontstaat er een veilige basis van vertrouwen en aanwezigheid waarin het therapeutisch proces kan plaatsvinden. Deze werkrelatie is heel belangrijk voor het brainspotten.

Brainspotten start na de intakegesprekken en als cliënt en therapeut samen hebben afgestemd waarover en wanneer gestart kan worden met de Brainspot sessies. Hierna wordt er een zogenaamde 'pointer' bijgehaald. Dit is een lange aanwijsstok waarbij de activatie punten in de hersenen worden bepaald aan de hand van oogbewegingen en schaalvragen door de therapeut.

Na het bepalen van deze oogpunten en het 'scoren' van de mate van activatie in psyche en lichaam, wordt gestart met het Brainspotproces zelf waarin vooral de diepere hersendelen aan het werk gaan. 

Onbewust proces van verwerken

Een deel van het brainspotproces gaat onbewust. De verwerkingssnelheid van het brein is zo snel dat het denkend rationeel breindeel dit niet bij kan houden en dat is ergens ook beter. Dat denkend breindeel wil je niet teveel in de weg hebben staan aangezien de verwerking vooral op gevoels- en lichaamsniveau plaatsvindt. Met behulp van speciale bilaterale muziekstukken kan het brein in alle rust starten met het werken aan de hulpvraag en onderliggende herinneringen of blokkades.

Ik ben opgeleid door Marie José Boon van Brainspotting NL in 2022. Wil je graag meer informatie of je problemen aanpakken met de Brainspot methode? Neem dan gerust contact op.

Wat is Brainspotting?