Hyperventilatie is een ademhalingsprobleem waarbij iemand sneller en/of dieper ademt dan normaal. Het kan optreden als een reactie op angst, stress, paniek of andere emotionele triggers. Hoewel hyperventilatie meestal onschadelijk is, kan het erg beangstigend zijn voor de persoon die het ervaart. Heel vaak denk je dat je doodgaat als je dit overkomt. Dit komt deels door de lichamelijke sensaties maar ook door de enorme angst en onrust die je ervaart als je in een paniek of hyperventilatie aanval terecht komt. Je zenuwstelsel draait overuren.

Symptomen van Hyperventilatie

Hyperventilatie kan een breed scala aan lichamelijke en mentale symptomen veroorzaken, zoals:

 1. Snelle ademhaling: De persoon ademt sneller en dieper dan normaal.

 2. Benauwdheid: Het gevoel dat er niet genoeg lucht is of dat je niet goed kunt ademen.

 3. Duizeligheid of licht gevoel in het hoofd: Een gevoel van draaierigheid of flauwvallen.

 4. Tintelingen en gevoelloosheid: Vooral in de handen, voeten en rond de mond.

 5. Hartkloppingen: Een snelle, bonzende hartslag.

 6. Verwardheid of angst: Een gevoel van verwarring, angst of paniek.

 7. Trillen of beven: Onvrijwillige trillingen of schudden van het lichaam.

 8. Transpiratie: Overmatig zweten, vooral in de handpalmen.

Oorzaken van Hyperventilatie

Hyperventilatie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Angst en stress: Emotionele triggers zoals angst, paniek of stress kunnen leiden tot hyperventilatie.

 2. Ademhalingsstoornissen: Sommige mensen kunnen uit gewoonte of door verkeerd ademhalen overgaan op hyperventilatie.

 3. Medische aandoeningen: Hyperventilatie kan ook voorkomen bij mensen met bepaalde medische aandoeningen, zoals astma, longproblemen, hartaandoeningen of anemie.

 4. Hoogte of lage zuurstofniveaus: Veranderingen in de omgevingsomstandigheden, zoals hoge hoogtes of lage zuurstofniveaus, kunnen hyperventilatie veroorzaken.

Omgaan met Hyperventilatie

Het omgaan met hyperventilatie vereist bewustwording en het beheersen van de ademhaling. Hier zijn enkele strategieën om met hyperventilatie om te gaan:

 1. Bewust ademhalen: Let op je ademhaling en probeer langzamer en dieper naar je buik te ademen.

 2. Ademhalingsoefeningen: Probeer ademhalingsoefeningen zoals langzaam inademen en langer uitademen om je ademhaling onder controle te krijgen. (Zie video hieronder).

 3. In je handen ademen: Adem in het kommetje van je handen waardoor hyperventilatie kan afnemen. Ook zingen, hardop praten (bidden, voorlezen) of bellen blazen kunnen je helpen om de zuurstofbalans in je bloed te verbeteren.

 4. Ontspanningsoefeningen: Oefen ontspanningstechnieken zoals mindfulness, progressieve spierontspanning of yoga om stress en angst te verminderen. Hoe vaker je ze oefent, hoe makkelijker je ze kan doen als een keer mis gaat. Je traint je brein in rustig ontspannen.

 5. Professionele hulp: Als hyperventilatie een terugkerend probleem is of je dagelijks leven beïnvloedt, vraag professionele hulp van een therapeut die de onderliggende problemen aan kan pakken. Vaak zit hier angst, overspannenheid of stress onder.

 6. Leren omgaan met stress: Werk aan het verminderen van stressfactoren in je leven en zoek gezonde manieren om met angst om te gaan.

Het is belangrijk om te onthouden dat hyperventilatie over het algemeen onschadelijk is, je ademt eerder teveel dan te weinig zuurstof in. Als je regelmatig last hebt van hyperventilatie of als het je dagelijkse leven verstoort, vraag mij om hulp om de onderliggende oorzaak aan te pakken en effectieve copingstrategieën te leren. Ik zelf heb vroeger veel last gehad van hyperventilatie in combinatie met paniekklachten. Uit ervaring weet ik hoe het voelt maar ook dat je er goed van af kan komen. 

 

Ademhalingsoefening tegen angst, stress, paniek en hyperventilatie