Cognitieve Gedragstherapie CGT om denken en gedrag te veranderen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een al wat oudere therapiesoort die werkt met de cognitie oftewel "het denken" en het veranderen van het (onwenselijke) denken en gedrag. In deze therapievorm doen we een beroep op onze ratio, ons denkvermogen om moeilijke kwesties en problemen aan te pakken. Zoals de woorden cognitief (denken) en gedragstherapie al doen vermoeden wordt daarna een samenspel van denken en gedrag gebruikt. Alleen cognitieve therapie zou immers enkel over het denken gaan maar zou verder niet zoveel veranderen als je het in je gedrag niet kan toepassen. 

Helpend gedrag versus niet helpend gedrag

Cognitieve gedragstherapie kijkt naar zogenaamd disfunctioneel gedrag en functioneel gedrag. Wat is helpend en wat is niet helpend in wat je doet. Welke denk- en gedragspatronen veroorzaken de problemen en welke denk- en gedragspatronen zijn gezond en helpen iemand om een fijn en gelukkig leven te hebben. Na een uitgebreide intake worden problemen en probleemgebieden in kaart gebracht en wordt er structureel gewerkt aan de disfunctionele denkpatronen die leiden tot problematisch gedrag. In deze methodiek worden oefeningen aangeboden op zowel het denkniveau als op gedragsniveau om met nieuw of ander gedrag in de eigen omgeving te oefenen en te experimenteren. 

Oefeningen en gedragsexperimenten voor meer succes en zelfvertrouwen

CGT werkt met gesprekken bij een therapeut en daarna ga je in de eigen thuis of werkomgeving aan de slag met oefeningen of gedragsexperimenten waarbij je oefent met handvatten en tools die je aangereikt worden via de therapie. Op die manier ga je nieuwe ervaringen en inzichten opdoen en leren hoe je op een andere en betere manier om kan gaan met de voor jou moeilijke situatie(s). Oefeningen leren je beter te worden en meer succes en zelfvertrouwen te krijgen.

Psychische problemen waar cognitieve gedragstherapie bij helpt

De volgende klachten en problemen kunnen heel goed aangepakt worden met CGT:

  • Angst, paniekklachten
  • Onrust, piekeren
  • Slecht slapen
  • Laag zelfbeeld, eigenwaarde
  • Problemen met zelfvertrouwen
  • Stress, burn-out, overspannenheid
  • Conflicten, ruzies, agressie problematiek
  • Relatieproblemen, gezinsproblemen

 

Hulp en begeleiding met cognitieve gedragstherapie

Minerva therapie maakt gebruik van interventies en methodieken uit de CGT als dit passend is bij de cliënt of de hulpvraag. Wil je graag CGT? Neem dan gerust contact met mij op voor meer informatie of een afspraak.

 

Gedachten uitpluizen met CGT