Iedereen heeft wel eens last van emotionele triggers, momenten waarop bepaalde gebeurtenissen of woorden ons diep raken en we heftiger reageren dan we eigenlijk zouden willen. Vaak begrijpen we niet direct waar deze intense gevoelens vandaan komen. Onze jeugd speelt een grote rol in de ontwikkeling van deze triggers. Hieronder staan een aantal voorbeelden van trauma triggers die uit een bepaalde jeugdsituatie of opvoedstijl zijn gekomen. 

Trauma Triggers uit je Jeugd

De manier waarop we zijn opgegroeid en de interacties met onze ouders of verzorgers hebben diepe sporen nagelaten in ons emotionele leven. Hier heb ik een aantal veelvoorkomende triggers en de pijnlijke ervaringen uit onze kindertijd die hieraan ten grondslag kunnen liggen. Door deze verbindingen te begrijpen, kunnen we beginnen met het helen van oude wonden en ons leven vrijer en gelukkiger leiden. Het niet begrijpen van je eigen triggers kan leiden tot moeilijkheden in relaties en relatieproblemen.

Verlatingsangst en de Angst voor Afwijzing

Verlatingsangst komt vaak voort uit ervaringen van verlating of afwijzing in je jeugd. Dit kan zijn ontstaan doordat een ouder of verzorger plotseling verdween (bijv. door scheiding, ziekenhuisopnames of overlijden) of je het gevoel gaf dat je niet gewenst was. Hierdoor ontstaat de angst dat mensen die belangrijk voor je zijn, je opnieuw zullen verlaten.

Feedback voelt al snel als Kritiek

Als feedback al snel als kritiek voelt, kan dat te maken hebben met het opgroeien met kritische ouders. Wanneer je constant werd beoordeeld en bekritiseerd, leer je om elke opmerking als een aanval op jouw als persoon te zien. 

Je onbelangrijk voelen

Het gevoel dat je onbelangrijk bent, komt vaak van emotioneel of fysiek niet beschikbare ouders of verzorgers. Als kind had je het gevoel dat je behoeften en gevoelens er niet toe deden, wat leidt tot een gevoel van onbelangrijkheid. 

Snel van slag zijn door Harde Stem, Gezichtsuitdrukking of Gedragsverandering

Als je snel van slag raakt door harde stemmen, een gedragsverandering, een veranderende toon in iemands stem of bepaalde gezichtsuitdrukkingen, komt dit vaak door onvoorspelbare en onbetrouwbare ouders of verzorgers. De spanning en onzekerheid van niet weten hoe ze zullen reageren, maken je extra gevoelig voor deze prikkels. Je hebt extra antennes ontwikkeld om elke minimale afwijking te kunnen waarnemen zodat je tijdig jezelf 'veilig' kon houden. 

Snel Overprikkeld zijn door Harde Geluiden

Harde geluiden en snel overprikkeld zijn, kunnen hun oorsprong vinden in een chaotische omgeving waarin je bent opgegroeid. Als er vaak lawaai en onrust was, werd je zenuwstelsel constant geactiveerd, waardoor je als volwassene sneller overprikkeld raakt.

Moeite hebben met Autoriteit en Dominantie

Niet goed om kunnen gaan met autoriteit komt vaak door autoritaire ouders of verzorgers die jouw wensen en behoeften weinig ruimte gaven. Hierdoor leer je om autoriteit als iets bedreigends en beperkends te zien, in plaats van ondersteunend. Je gaat je dan op den duur afzetten (als je temperamentvoller bent) of je wordt de stille rebel die dingen niet doet, verzwijgt of informatie achterhoudt.

Jezelf Minderwaardig of niet Goed Genoeg voelen

Als je jezelf minderwaardig of niet goed genoeg voelt, kan dit komen door prestatiegerichte ouders of verzorgers. Zij legden de lat hoog en lieten weinig ruimte voor fouten, wat leidde tot een gevoel van ontoereikendheid. Het was niet gauw goed en het kon altijd beter, mooier, sneller etc..

Al snel denken dat Mensen Boos of Gekwetst zijn door jou

Vaak denken dat mensen boos of gekwetst zijn door jou, kan voortkomen uit het opgroeien met harde en straffende ouders of verzorgers. Hun reacties maakten je extreem gevoelig voor de emoties van anderen, je was vaak bang om iets fout te doen waardoor je de boosheid of passieve agressie over je heen kreeg.

Je tot Last Voelen voor Anderen

Als je je snel tot last voelt voor anderen, komt dat waarschijnlijk doordat je behoeften werden genegeerd of beschaamd. Als kind kreeg je het gevoel dat jouw wensen en noden alleen maar hinderlijk waren, wat je nu als volwassene blijft achtervolgen. Je hebt misschien vaak te horen gekregen dat je je maar moest schikken of niets te willen had. Soms leidt dit tot wegcijferen of pleasegedrag.

Je Schuldig Voelen als je Geld Uitgeeft aan jezelf

Je schuldig voelen als je geld uitgeeft aan jezelf kan voortkomen uit een jeugd waarin er armoede was of waarbij je opgroeide met gierige ouders of verzorgers. Dit geeft je het gevoel dat je geen recht hebt op persoonlijke luxe of uitgaven.

Je vaak niet Gehoord en Gezien voelen

Het gevoel dat je niet gehoord en gezien wordt, komt vaak van een jeugd waarin je niet werd toegestaan om je emoties en gevoelens te tonen of te uiten. Of het was niet gewenst dat je dit deed want je ouders of verzorgers konden er niet goed mee omgaan of het werd niet gepast gevonden (vb. stop met huilen, grote kinderen huilen niet). Dit leidt tot een diepgeworteld gevoel van onzichtbaarheid en dat je stem er niet toe doet.

Het begrijpen van deze triggers en waar ze vandaan komen, kan je helpen om ze beter te hanteren en om te zetten in positieve veranderingen. Weet dat je niet alleen bent en dat hulp beschikbaar is om deze diepgewortelde pijn aan te pakken. Neem gerust contact met mij op als je hulp wilt hiervoor.