Emotional Focused Therapy is een therapie die is ontwikkeld door de Canadese therapeut Dr. Sue Johnson. Zij schreef hierover een boek: Hou me vast. Nadat zij veel koppels in haar spreekkamer had gehad voor relatietherapie kwam ze er achter dat zich altijd bepaalde patronen vormden die voor relatieproblemen zorgden. Ze is toen onderzoek gaan doen naar die patronen, hoe ze ontstonden, hoe ze tot uiting kwamen maar ook hoe je deze patronen aan kan pakken om verdere schade te voorkomen of te herstellen.

Relatietherapie gebaseerd op hechting en verbinding

Gaat het nog wel lukken samen? Is er nog een gezamenlijke toekomst of scheiden hier de wegen? Relatieproblemen zorgen niet zelden voor diepe scheuren en barsten in de relatie. Koppels zijn de verbinding met elkaar verloren en alles wat ooit leuk en positief was is soms volledig verdwenen of vervangen door dagelijkse ergernissen, een gevoel van gemis of angst of er is sprake van voortdurende ruzies en (verbaal) geweld. 

Ruzie en Conflicten

Niet zelden verliezen koppels zich in eindeloos zich herhalende ruziepatronen. Ze blijven steken in het over en weer verwijten maken naar elkaar toe. Er komt geen eind aan. Of ze zwijgen elkaar dood, negeren elkaar of hebben het gevoel dat de een voortdurend zit te trekken en te duwen waarbij de ander enkel steeds verder in zijn of haar schulp terug trekt. Dr.  Sue Johnson maakte onderscheid in de verschillende ruziepatronen en hoe deze aangepakt kunnen worden en ontwikkelde hier een therapie voor die erg effectief werkt.

Hechtingsproblemen als een deel van de oorzaak

Ze kwam er al snel achter dat de ruziepatronen ontstaan vanuit onvervulde behoeften die vaak terugpakken op oudere onvervulde behoeften. De hechting die de partners als jonge kinderen met hun ouders hadden ervaren, speelde een duidelijke rol in hun huidige relaties en relatieproblemen. Oude vertrouwde maar vaak destructieve of disfunctionele patronen die in de jeugd waren ervaren of aangeleerd, werkten negatief door in de relaties van de koppels die vastliepen en wat misschien nog wel erger was, het werd ook weer overgedragen op hun kinderen. 

Opnieuw beginnen en verbinden

Dr. Sue Johnson heeft een methodiek bedacht om dat gemis aan te pakken en partners te leren (opnieuw) met elkaar op een goede manier veilig te verbinden. Het leert je inzicht te krijgen in de ruziepatronen die je als koppel hanteert en hoe je deze kan doorbreken. Het biedt inzicht en educatie over de eigen hechtingsproblemen en hoe deze doorwerken in de huidige relatie en wat je hier aan kan doen om deze samen te overwinnen. Het is hard werken voor een koppel en het is een traject waarin je beiden een proces doorgaat van opnieuw in verbinding komen met elkaar waardoor je inzicht krijgt in de problemen en pijnplekken die in jullie relatie zijn opgedoken en hoe je die op een veilige manier kan hanteren. 


3 Fasen Methode EFT

De EFT relatietherapie werkt met drie fasen waarin er gewerkt met koppels. 

Fase 1: de-escaleren en inzicht krijgen in de negatieve interactie patronen. Begrijpen van de ruziepatronen en ze herkennen. Zorgen dat ruzies stoppen en dat er ruimte komt voor effectievere communicatie. Begrijpen.

Fase 2: herstellen van de verbinding en via de veilige verbinding praten over de moeilijke dingen die gebeurd zijn. Herstel van de relatie. Veiligheid en vertrouwen krijgen.

Fase 3: emotionele en fysieke verbinding verbreden en verdiepen. Vasthouden en verbonden blijven.

Willen jullie relatietherapie? Neem contact met mij op en leg me je vraag voor of maak een afspraak. Meestal kan je binnen twee weken bij mij terecht. Ik ben opgeleid tot EFT therapeut (ICEEFT geaccrediteerde opleiding).

 

De hechtingsstijlen en de invloed op je relaties