Hechtingsproblemen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren en hebben vaak diepgaande effecten op relaties en persoonlijk welzijn. Er bestaat een veilige hechtingsstijl en een aantal onveilige hechtingsstijlen. De veilige hechtingsstijl komt gelukkig onder 55% van de bevolking voor maar helaas is heeft de andere 45% een onveilige hechting en dat leidt vaak tot hechtingsproblemen. De veilige hechtingsstijl heb ik hier beschreven. Op deze pagina ga ik verder over de onveilige hechtingsstijlen.

Welke Onveilige Hechtingsstijlen zijn er?

Vermijdende Hechtingsstijl

Mensen met een vermijdende hechtingsstijl hebben vaak moeite om zich emotioneel open te stellen voor anderen. Ze vermijden vaak diepe, intieme relaties uit angst voor afwijzing of verlies van onafhankelijkheid.

Kenmerken:

 • Moeite met het tonen en uitspreken van emoties en gevoelens.
 • Voelt zich ongemakkelijk bij te veel nabijheid.
 • Heeft de neiging om emotioneel afstandelijk te zijn in relaties.
 • Er kan sprake zijn van bindingsangst.
 • Vlucht of Vermijd gedrag bij confrontaties en conflicten.
 • Neigt naar afstandelijkheid, koel of erg rationeel gedrag.
 • Weinig gevoelsconnectie met zichzelf en de ander.

Angstige Hechtingsstijl

Deze mensen zijn vaak bang om in de steek gelaten te worden en hebben een sterke behoefte aan bevestiging en aandacht in relaties. Ze kunnen erg afhankelijk of bezitterig zijn.

Kenmerken:

 • Overmatig bezorgd zijn over de relatie en de partner.
 • Continu bevestiging en geruststelling nodig hebben.
 • Bang zijn voor afwijzing en verlating.
 • Ze laten vaak klampend of claim gedrag zien.
 • Er kan sprake zijn van pleasegedrag of het heel goed willen doen.
 • Moeite hebben met kritiek of feedback, worden hier angstig van.

Een afgeleide van de angstige hechting: Afhankelijke Hechtingsstijl

Mensen met een afhankelijke hechtingsstijl hebben de neiging om zich volledig te verlaten op anderen voor hun emotionele welzijn en hebben moeite om zelfstandig te functioneren.

Kenmerken:

 • Sterke behoefte aan goedkeuring en ondersteuning van anderen.
 • Moeite om beslissingen te nemen zonder hulp.
 • Voelt zich vaak hulpeloos en onzeker zonder een partner.

Gedesorganiseerde Hechtingsstijl (Angstig/Vermijdend)

Dit type hechtingsprobleem komt vaak voort uit traumatische ervaringen in de kindertijd, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, verslaving bij een van de ouders, seksueel misbruik of emotioneel misbruik of emotionele verwaarlozing. Mensen met een gedesorganiseerde hechtingsstijl kunnen tegenstrijdige gedragingen vertonen en hebben moeite om stabiele relaties aan te gaan.

Kenmerken:

 • Vertonen tegenstrijdig en verwarrend gedrag in relaties.
 • Wisselen tussen nabijheid zoeken en afstand nemen.
 • Hebben vaak intense en chaotische emoties.
 • Ernstig wantrouwen of moeite met vertrouwen hebben in anderen.
 • Weinig tot geen interesse in sociale interacties.
 • Problemen met het reguleren van emoties.
 • Moeite om positieve relaties op te bouwen.

Sociale Emotionele Problemen

Hechtingsproblemen kunnen ook leiden tot bredere sociale en emotionele problemen, het werkt door in heel je leven en in je relaties tot anderen en jezelf:

Kenmerken:

 • Moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen en relaties.
 • Moeite hebben met autoriteit of dominantie.
 • Laag zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen of narcistische trekken.
 • Gevoeligheid voor afwijzing en kritiek.

Gevolgen voor het Volwassen Leven

Hechtingsproblemen die niet in de kindertijd worden aangepakt, kunnen doorwerken in het volwassen leven en invloed hebben op:

 • Werkrelaties: Moeite met samenwerken, vertrouwen en communicatie op de werkplek.
 • Persoonlijke relaties: Moeite hebben met relaties aan te gaan of goed te houden. 'Verkeerde' mensen aantrekken. Conflicten.
 • Ouderschap: Moeite met het vormen van een gezonde, positieve en constructieve band met eigen kinderen.
 • Mentale Gezondheid: Verhoogd risico op depressie, angst en andere mentale gezondheidsproblemen.

Hulp en Behandeling

Het is belangrijk om te weten dat hechtingsproblemen behandelbaar zijn. Met de juiste ondersteuning en therapie kunnen mensen leren gezonde relaties op te bouwen en hun emotionele welzijn te verbeteren. Als je jezelf herkent in een van deze beschrijvingen, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Samen kunnen we werken aan het begrijpen en overwinnen van deze problemen.

Neem contact op voor een om te bespreken hoe ik je kan helpen bij het aanpakken van hechtingsproblemen.