Tarieven psychische hulp en relatietherapie

Per 1 februari 2023 zijn de tarieven als volgt:

Product Dagtarief Duur
Individuele Therapie* 95,- 1 uur
Individuele Coaching (BTW belast) 105,- 1 uur
Relatietherapie /Relatiecoaching / Gezinstherapie* 125,- 1uur
Kort telefonisch consult 50,- max 30 minuten
No show / annulering binnen 48 uur 55,-
Training of workshop Op aanvraag
Avondtarief is 20 euro extra per uur
*Medische consulten zijn BTW vrijgesteld

Vergoedingen Psychosociale Therapie

Mijn individuele medische consulten komen in aanmerking voor deelvergoedingen bij diverse aanvullende zorgpolissen. Je kan dit navragen bij je zorgverzekeraar of kijk in dit overzicht van mijn vakgroep de NFG. 

Vergoeding Relatietherapie

Relatietherapie wordt in de aanvullende polis alleen bij het CZ vergoed.

Vergoeding werkgever

Soms vergoeden werkgevers i.v.m. preventie of re-integratie de consulten (voor een deel). Immers hebben zij er baat bij dat personeel mentaal gezond is wat uitval door ziekte voorkomt of dat medewerkers goed en sneller herstellen bij re-integratie.

 

Algemene Voorwaarden en Privacy beleid

De officiële volledige bedrijfsnaam is Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda en de praktijk staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Breda sinds 2013 met KvK nr. 57102295. (De oude naam was Minerva Counseling & Relatietherapie Breda).

Openingstijden

Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda werkt op afspraak en is geopend van maandag, dinsdag, donderdag van 9 uur tot 21.30 uur en vrijdag van 9 tot 16.30 uur.

Facturen en Betalingen
U dient na het consult af te rekenen, bij voorkeur middels een pintransactie. Er is een pinapparaat aanwezig in de praktijk. De factuur wordt aan u verstrekt via het e-health portal. Indien u contant wenst te betalen dan is gepaste betaling nodig omdat er niet altijd wisselgeld in de praktijk aanwezig is.

De facturatie is inclusief btw (indien van toepassing). Prijzen worden op de website incl. BTW vermeld. Bij facturatie van gesprekken wordt per kwartier afgerond. Bij diensten waarbij vooraf kosten gemaakt worden door Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda  zal vooruitbetaling worden gevraagd. Bij niet betalen van de consulten wordt de behandeling gestaakt.


Annuleringsvoorwaarden

Een gespreksafspraak kan tot 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Binnen 48 uur annuleren van een afspraak, brengt annuleringskosten met zich mee. Er worden dan 55 euro in rekening gebracht. 

Trainingen, gastlessen of workshops kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 14 dagen voor de training of workshop. Hierna zullen de kosten en een annuleringstarief in rekening worden gebracht.


Privacy en kwaliteitsnormen
Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda houdt zich aan de beroepscode van coaches en therapeuten in Nederland zoals deze is vastgesteld door het NFG en de RBCZ alwaar zij als registertherapeut is ingeschreven. Er wordt gewerkt conform de vereisten zoals gesteld bij de bovengenoemde beroepsverenigingen. Ik ben HBO CPION SNRO Opgeleid. Tevens houdt Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda zich aan de vereisten zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG).


Registratie van persoonsgegevens
Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda registreert de persoonsgegevens van haar cliënten die van belang zijn voor een deugdelijke bedrijfsvoering en ten behoeve van de dienstverlening van Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda. De gegevens worden verwerkt en bewaard zoals is bepaald in de AVG. Persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard in een AVG goedgekeurde E-Health portal.


Als cliënt kan je inloggen in de portal en heb je toegang tot je eigen gegevens middels een wachtwoord en code (twee weg authenticatie). Je kan ten alle tijden verzoeken om jouw gegevens te verwijderen uit de portal. Dit heeft dan tot consequentie dat je digitaal dossier niet meer beschikbaar zal zijn en wordt vernietigd. De wettelijke bewaartermijn komt hiermee te vervallen.


Geheimhouding en Vertrouwelijkheid
Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda vindt vertrouwelijkheid en het medisch beroepsgeheim belangrijk. De gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar of door verplichtingen bij de wet bepaald. Zorgverzekeraars, familieleden of werkgevers krijgen geen informatie over de inhoud van gesprekken of de behandeling zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

 

Recht op inzage, communicatie en verbetering van het cliëntdossier
Een digitaal dossier kan worden ingezien door de cliënt. U heeft recht op wijziging van persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn. U heeft als cliënt van Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda toegang tot uw cliëntdossier via een E-Health Portal indien u in behandeling bent vanaf 2021. U vindt hier de gespreksverslagen en uitwerkingen van de therapie terug. Tevens heeft u de mogelijkheid om in uw cliëntdossier uw oefeningen uit te werken en informatie toe te voegen  aan uw dossier of de dialoog met de behandelaar aan te gaan. Het digitaal dossier is 24/7 via een eigen wachtwoord en inlogcode beschikbaar.


Klachten en Geschillen
Indien u het ergens niet mee eens bent of u heeft er een klacht over dan kunt u deze klacht schriftelijk indienen via het contactformulier van deze site. Uw klacht zal dan z.s.m. in behandeling worden genomen waarna er met u contact wordt opgenomen om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda onderwerpt zich aan het klacht en tuchtrecht van de beroepsverenigingen waarbij zij is aangesloten. In het kader van de Wzzgk is Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda aangesloten via de beroepsvereniging van het NFG bij de geschillencommissie van Camcoop.


Vervanging
Minerva Psychosociale Zorg & Relatietherapie Breda heeft in geval van nood, vervanging geregeld met een collega counselor Edo Mathijssen te Roosendaal. In geval van dringende overname zal hij beschikbaar zijn als waarnemer cq vervanger.