EMDR bij trauma, angst en heftige emoties

EMDR, wat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een therapeutische methodiek die helpt bij het verwerken van nare herinneringen die vast zijn komen te zitten in het lange termijn geheugen met een hoop spanning er op. EMDR ontlaadt deze herinneringen zodat ze geen negatieve invloed meer hebben in het hier-en-nu. De werking van EMDR ligt in het wegnemen van negatieve gevoelens en spanningen door middel van intensieve werkgeheugen taken ten tijde van het ophalen van de conflicterende herinneringen.

Hoe gaat EMDR traject?

Eerst is er een intakegesprek om kennis te maken, vertrouwen op te bouwen en te kijken of klachten 'EMDR waardig' zijn. Dat wil zeggen: zit er een hoge spanning op? Er wordt gekeken naar de klachten die in het hier-en-nu worden ervaren in relatie tot nare gebeurtenissen uit het verleden. Zijn er contra indicaties? En welke disfunctionele overtuigingen liggen er eventueel onder de ervaren klachten.

Daarna wordt geïnventariseerd in volgende sessies, welke ervaringen voor EMDR in aanmerking komen en waarvan wordt verwacht dat ze het klachtenpatroon zullen verminderen na een EMDR behandeling. Dit wordt vastgelegd zodat hierna gekeken kan worden wat het effect is, wat er nog open staat en hoe het met het verloop van het klachtenbeeld gaat. Hierna volgen de EMDR sessies zelf.

EMDR werkt door het aanbieden van externe prikkels en werkgeheugentaken tijdens een therapeutische sessie, zoals oogbewegingen, klikjes via een koptelefoon of zachte tikjes of trillingen. Verder kunnen er aanvullende werkgeheugen taken aangeboden worden zoals kleuren benoemen, ritmes klappen, spel of reken opdrachten. Deze stimulatie vermindert de emotionele spanning die gepaard gaat met vervelende of traumatische herinneringen. Na elke sessie volgt een korte evaluatie.

Nare herinneringen beter verwerken

Gedurende de behandeling wordt de nare ervaring opgehaald uit het lange termijn geheugen en geactiveerd in het werkgeheugen. Hierna worden beide hersenhelften op afwisselende wijze gestimuleerd. Deze belasting van het brein en werkgeheugen leidt ertoe dat de negatieve herinnering wordt losgelaten en adequaat wordt opgeslagen in het lange termijn geheugen zonder de spanning, wat resulteert in een verlichting van de ervaren spanningen en vermindering van de klachten.

De intensieve stimulatie zorgt er voor dat de moeilijke ervaring beter wordt verwerkt waarna deze op een gezondere manier wordt "weggeschreven" in het lange termijn geheugen zoals dat met normale niet beladen ervaringen ook gebeurt. Het is niet vergeten maar de scherpe randjes zijn er vanaf" zei eens een cliënt tegen me. "Het is niet meer pijnlijk en roept geen heftige emoties en gevoelens meer op. Wat vreemd want een uur geleden voelde het nog heel anders en nu is het weg?!"

EMDR bij trauma, PTSS en CPTSS klachten

EMDR is een uitermate geschikte methodiek om traumaklachten te behandelen. Zowel enkelvoudig als complex trauma kan met EMDR aangepakt worden. Enkelvoudig trauma (PTSS) is bijvoorbeeld het meemaken van een auto ongeval, bedrijfsongeval, vuurwerkongeluk, een heftig overlijden, verkrachting, aanranding, getuige zijn geweest van een emotioneel beladen situatie, inbraak, overval, mishandeling, brand, bedrog, relatietrauma. Complex trauma (CPTSS) is trauma wat langdurig en over een langere periode heeft plaatsgevonden denk aan seksueel misbruik, huiselijk geweld, kindermishandeling, oorlogservaringen, gijzeling etc. Hier is sprake van meerdere traumatische ervaringen.

EMDR therapie bij faalangst, angstklachten, paniek en fobie

EMDR therapie wordt toegepast bij verschillende soorten psychische klachten en is erg effectief en efficiënt. In een relatief korte tijd kan het helpen om de psychische pijn van een nare ervaring af te halen. Hierdoor heb je minder last van triggers, herhaling of herbelevingen door nachtmerries of terugkerende fobische klachten.

Een EMDR angst traject kent een intake om te kijken wat precies de klachten zijn en hoe deze ontstaan zijn. Tevens wordt er gekeken naar de verschillende moeilijke momenten, welke medicatie er eventueel wordt gebruikt en of er geen contra indicaties zijn om EMDR als behandelmethodiek toe te passen. Daarna wordt er een EMDR protocol gemaakt voor jouw klachten en vinden de sessies plaats om de klachten aan te pakken. Dit vindt plaats afwisselend met gesprekken en EMDR sessies. 

EMDR Kit, EMDR lamp, koptelefoon, trilpads

EMDR bij woede, wrok, boosheid

Inmiddels zijn er verschillende protocollen ontwikkeld om ook andere klachten middels een EMDR behandeling aan te pakken. Naarmate EMDR zich steeds verder ontwikkelt komen er nieuwe behandelmethodieken bij voor ondermeer woede, wrok, boosheid. Deze heftige emoties en gevoelens zitten vaak verbonden aan heftige, negatieve ervaringen die vast zijn blijven zitten in het geheugen en telkens weer oude pijn en nare gevoelens oproepen.

Versterken van kracht en zelfvertrouwen (RDI), Flashforward en Future Template

EMDR kan ook gebruikt worden voor het verstevigen van het gevoel van zelfvertrouwen en kracht. Deze behandeling heet de RDI behandeling. (Resource Development and Installation). Deze versterkende behandeling wordt gebruikt bij rij angst, examenvrees of faalangst maar ook ter voorbereiding op de angstaanpak van zwaardere trauma's zoals bij seksueel misbruik, geweldervaringen of jeugdtrauma. Je versterkt de mentale kracht en mentale weerbaarheid om iets moeilijks aan te kunnen en versterkt het zelfvertrouwen.

Chronische pijn en EMDR behandeling

Er is onlangs een behandelmethode ontwikkeld om chronisch pijnpatiënten te behandelen. Dit laatste protocol bevindt zich in de experimentele fase maar de resultaten zijn bemoedigend. Als het gaat om chronische pijn dan gaat het met name om pijn die vanuit de hersenen ontstaat of door trauma is ontstaan. Bij chronische pijn dient de stimulatie er voor dat de hersenen enerzijds het trauma verwerken waardoor de pijn is ontstaan en anderzijds worden de hersenen gestimuleerd om weer adequaat samen te werken op een geordende manier waarbij het geconditioneerde pijnnetwerk wordt doorbroken en stopt met het doorgeven van pijnsignalen. Tevens wordt het stresscentrum "geleegd" van de blokkerende opgeslagen negatieve beladen ervaring.

Gecertificeerd EMDR therapeut

Ik heb mijn opleiding tot EMDR therapeut in 2016 afgerond, in 2020 de EMDR 2.0 bijscholing gedaan en in 2023 een specialisatie trauma en persoonlijkheidsstoornis met EMDR. Wekelijks behandel ik meerdere cliënten met uiteenlopende klachten, met EMDR. Inmiddels ben ik het bezit van de complete EMDR kit II waarbij zowel met oogbewegingen, trilsensoren als koptelefoon met kliks gewerkt kan worden. Je kunt hier een ervaringsverhaal lezen van een cliënt.

Wil je een EMDR traject starten of meer informatie? Neem dan gerust contact met me op.

EMDR in 8 stappen