Het werken met kindsdelen bij trauma: een holistische benadering

Gepubliceerd op 16 juli 2023 om 15:29
traumatherapie, werken met kindsdelen in een opstelling met eendjes

Trauma is een complexe en ingrijpende ervaring die diep ingrijpt in het leven van een persoon. Het kan langdurige gevolgen hebben op zowel fysiek als emotioneel niveau. Bij het behandelen van trauma is het essentieel om alle aspecten van de persoon en de persoonlijkheid in overweging te nemen, inclusief de verschillende kindsdelen.

Kindsdelen van verschillende leeftijden

Kindsdelen verwijzen naar de verschillende (afgesplitste) delen van de persoonlijkheid die zijn gevormd tijdens de kindertijd, vaak als reactie op traumatische gebeurtenissen. Deze delen kunnen variëren in leeftijd, temperament en ervaringen, en ze dragen elk bij aan het begrijpen en verwerken van het trauma tijdens een traumabehandeling. Het werken met kindsdelen is een belangrijk onderdeel van therapie bij traumagerelateerde problematiek, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS) en complexe posttraumatische stressstoornis (CPTSS).

Holistisch werken; het individu als een som der delen

Een holistische benadering van het werken met kindsdelen houdt in dat de therapeut erkent dat het individu of de persoonlijkheid bestaat uit verschillende delen, die elk unieke behoeften en overlevingsmechanismen hebben ontwikkeld. In plaats van te proberen deze delen te onderdrukken of te negeren, richt de therapie zich op het creëren van een veilige ruimte waarin de kindsdelen kunnen worden erkend, begrepen en geheeld. Ze mogen aan het woord komen en in het verbaliseren van hun verhaal, behoeften en wensen vindt de heling plaats.

Interne familieleden als delen van de persoonlijkheid aan het woord

Een van de belangrijkste technieken bij het werken met kindsdelen is interne familieopstellingen. Dit is een therapeutische benadering waarbij de cliënt wordt gevraagd zich voor te stellen dat hun verschillende delen worden vertegenwoordigd door afzonderlijke stoelen (voice dialogue) of andere objecten. Zelf werk ik met verschillende gekleurde eendjes die de cliënt zelf uit kiest en een kindsdeel of persoonlijkheidsdeel representeren. Door middel van gesprekken en interacties tussen deze interne 'familieleden' kunnen de onderlinge dynamieken en conflicten tussen de delen worden verkend. Deze techniek kan de persoon helpen om een beter begrip te krijgen van hun interne wereld en om tegenstrijdigheden of onvervulde behoeften te identificeren en te begrijpen.

Combinatie met andere therapievormen

Naast interne familieopstellingen kan het werken met kindsdelen ook gebruikmaken van andere therapeutische benaderingen, zoals cognitieve gedragstherapie, narratieve therapie, lichaamsgerichte therapie en creatieve expressieve therapie. Het doel is om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin de kindsdelen kunnen communiceren en genezen.

Het werken met kindsdelen bij trauma is een proces dat geduld, empathie en respect vereist. Het kan een uitdagende en emotionele reis zijn, voor de persoon die de therapie ondergaat. 

Erkennen, begrijpen en integreren

De voordelen van het werken met kindsdelen bij trauma kunnen echter enorm zijn. Door aandacht te besteden aan alle aspecten van de persoonlijkheid en de impact van het trauma op elk deel te erkennen, kan genezing op een diepgaand niveau plaatsvinden. Het kan leiden tot een grotere verbinding met zichzelf, een beter begrip van de eigen behoeften en verlangens, en een verhoogd gevoel van empowerment en welzijn. 

Het werken met kindsdelen bij trauma is een krachtige benadering die de weg vrijmaakt voor heling en herstel. Door het creëren van een veilige ruimte waarin de kindsdelen gehoord en erkend kunnen worden, kunnen mensen de pijn en het lijden van het verleden transformeren naar veerkracht en groei. 

Wil je meer weten of een afspraak maken neem dan contact met mij op. Ik ben geschoold door Janina Fisher als het gaat om het werken met delen en traumatherapie.

 

Finding our Parts (engelstalig)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.