De moed hebben om los te laten

Gepubliceerd op 28 juli 2023 om 08:49
schadelijke gewoonten los durven laten

In therapie komt het met regelmaat voor dat mensen maar beter kunnen breken met bepaalde gewoontes, relaties of situaties die hun geluk en welzijn belemmeren. Het maakt hun leven moeilijk, bochtig en met ups and downs. Sommige van deze gewoontes zijn niet meteen duidelijk als schadelijk, maar na verloop van tijd kunnen ze een aanzienlijke negatieve invloed hebben op hun gezondheid, zowel fysiek als mentaal. De bereidheid om deze schadelijke aspecten los te laten en te veranderen is van dan cruciaal belang voor het verbeteren van de mentale gezondheid en het wegnemen van de klachten of problemen. Echter zo makkelijk is dat vaak nog niet.

Identificatie van schadelijke gewoontes

Het eerste en belangrijkste aspect van het loslaten van schadelijke gewoontes is het erkennen en identificeren ervan. Sommige gewoontes zijn voor de hand liggend, zoals roken, overmatig alcoholgebruik of een passieve levensstijl. Andere gewoontes kunnen subtieler zijn, zoals chronische stress, passief agressief gedrag, negatief denken of het vasthouden aan giftige relaties. Zelfreflectie en eerlijkheid zijn essentieel om deze schadelijke patronen te herkennen en aan te pakken. We gaan in de eerste stappen van de therapie eerst in kaart brengen waar de oorzaken mogelijk liggen van de problemen die ervaren worden.

De emotionele barrière doorbreken

De volgende stap is vaak lastig. Het loslaten van schadelijke gewoontes kan vaak moeilijk zijn vanwege de emotionele banden die we ermee hebben. Bijvoorbeeld, mensen die al jarenlang roken, blowen of bovenmatig veel alcohol drinken, kunnen moeite hebben om te stoppen omdat het een manier is geworden om met stress om te gaan, even zich te verlossen van nare gevoelens of zich te ontspannen. Het overwinnen van deze emotionele barrière vereist vastberadenheid, positieve ondersteuning en vaak professionele begeleiding, zoals counseling of therapie om anders te leren omgaan met de gevoelens en emoties die nu sterker naar voren komen. Niet meer wegdrukken, verdoven of verdringen maar ze onder ogen komen, verwerken en een stukje persoonlijke groei ervaren.

De voordelen erkennen van de schadelijke gewoonte

Wanneer we vasthouden aan schadelijke gewoontes, negeren we vaak de negatieve gevolgen ervan. Het is essentieel om de voordelen van het loslaten van deze gewoontes te erkennen. Een betere gezondheid, meer energie of een betere conditie, een positievere mindset en betere relaties met je partner of kinderen zijn slechts enkele van de voordelen die kunnen worden ervaren wanneer we bereid zijn schadelijke aspecten van ons leven op te geven.

Stapsgewijze verandering is een aanrader

Grote veranderingen kunnen overweldigend zijn, waardoor mensen snel ontmoedigd raken en terugvallen in oude gewoontes. Het is belangrijk om stapsgewijs te werk te gaan en kleine, haalbare doelen te stellen. Bijvoorbeeld, als iemand zijn angst wilt verminderen, kan het stoppen met vermijden van iets kleins per dag, een eerste stap zijn. Geleidelijk aan kan er meer zelfvertrouwen opgebouwd worden voor de grotere uitdagingen. Dit helpt om het veranderingsproces beheersbaar te maken en vergroot de kans op succes.

Ondersteuning en begrip van anderen

De weg naar het opgeven van schadelijke gewoontes kan hobbelig zijn en steun van anderen is van onschatbare waarde. Familie, partner, kinderen, vrienden of ondersteuningsgroepen kunnen een cruciale rol spelen bij het aanmoedigen van positieve veranderingen. Bovendien kan het delen van ervaringen met anderen die soortgelijke uitdagingen doormaken, het gevoel van eenzaamheid verminderen en het geloof in de haalbaarheid van verandering vergroten. Samen voel je je vaak sterker dan alleen en een steunende partner is veel beter dan iemand die het nauwelijks interesseert of die je ontmoedigt of afkraakt.

De bereidheid om dingen op te geven die ons ziek maken, is een moedige stap naar een gezonder en bevredigender leven. Het identificeren van schadelijke gewoontes, het doorbreken van emotionele barrières, het erkennen van de voordelen, het nemen van stapsgewijze veranderingen en het omringen met ondersteunende mensen zijn cruciale stappen in dit proces. Hoewel het loslaten van schadelijke aspecten van ons leven uitdagend kan zijn, ligt aan het einde van deze reis een leven van verbeterde gezondheid, welzijn en voldoening.

Neem contact met mij op voor meer informatie of een afspraak als je graag wilt werken aan je schadelijke gewoonten of het loslaten van een giftige relatie.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.