Het taboe op mannelijk slachtofferschap bij seksueel geweld

Gepubliceerd op 22 augustus 2023 om 12:00
mannelijk slachtofferschap seksueel geweld, gevoelens opkroppen, angst voor zwakheid

Het onderwerp van verkrachting is ongetwijfeld een van de meest gevoelige en beladen onderwerpen in onze samenleving. In de praktijk zie ik mannen worstelen met wat hen overkomen is. Hoewel de afgelopen decennia veel vooruitgang is geboekt in het bespreken en aanpakken van seksueel geweld, blijft er nog steeds een schrijnend taboe bestaan, vooral als het gaat om mannen die slachtoffer zijn van verkrachting. De schaamte, de stigma's en het onbegrip rondom dit onderwerp hebben ertoe geleid dat veel mannelijke slachtoffers in stilte lijden en niet de hulp en ondersteuning krijgen die ze verdienen.

Angst om als zwakkeling te worden gezien

Het eerste en misschien wel meest in het oog springende stigma dat mannen ervaren wanneer het gaat om verkrachting, is het idee dat mannen fysiek en emotioneel sterk moeten zijn, en dat ze niet kwetsbaar kunnen zijn voor seksueel geweld. Dit stereotype kan ertoe leiden dat mannen zich gedwongen voelen om hun ervaringen te verzwijgen en te onderdrukken, uit angst voor afkeuring, bespotting of het verlies van hun mannelijkheid. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel waarin mannelijke slachtoffers zich geïsoleerd voelen en worstelen met schuldgevoelens en schaamte.

Een ander probleem dat bijdraagt aan het taboe rondom verkrachting van mannen is de algemene misvatting dat verkrachting per definitie een daad is die wordt gepleegd door mannen tegen vrouwen. Een vrouw moet beschermd worden maar een man moet zichzelf kunnen beschermen. Deze stereotype opvatting belemmert niet alleen het vermogen om mannelijke slachtoffers serieus te nemen, maar het kan ook leiden tot het minimaliseren van hun ervaringen.

Het feit dat verkrachting van mannen minder vaak wordt erkend en besproken in de media en in voorlichtingscampagnes draagt bij aan deze onzichtbaarheid.

Erkennen van mannelijk slachtofferschap bij verkrachting

Het gebrek aan adequate steun en hulpverlening voor mannelijke slachtoffers van verkrachting draagt ook bij aan het taboe. Veel bestaande hulpbronnen en opvangcentra zijn specifiek gericht op vrouwelijke slachtoffers, en mannen hebben soms moeite om een veilige ruimte te vinden waar ze openlijk kunnen praten over hun ervaringen en emotionele pijn. Dit gebrek aan ondersteuning kan ervoor zorgen dat mannen zich geïsoleerd voelen, getraumatiseerd raken en het gevoel hebben dat ze nergens terechtkunnen voor hulp.

Het doorbreken van dit taboe en het creëren van een omgeving waarin mannen vrijelijk kunnen praten over hun ervaringen als slachtoffer van verkrachting is van vitaal belang. Dit begint met het openlijk erkennen van het feit dat mannen net zo goed slachtoffer kunnen worden van seksueel geweld als vrouwen. Media, overheden en organisaties moeten zich inzetten om bewustwording te creëren en voorlichting te geven over dit onderwerp.

Bovendien moeten er meer specifieke en toegankelijke hulpbronnen en ondersteuning komen voor mannelijke slachtoffers van verkrachting.  

Een einde maken aan de schaamte en de stilte

Tot slot is het van cruciaal belang om de bredere cultuur van genderstereotypen en toxic masculinity aan te pakken. Mannen moeten worden aangemoedigd om hun emoties te uiten, kwetsbaarheid te tonen en steun te zoeken wanneer ze dat nodig hebben, zonder angst voor een oordeel. Of het hier nou gaat om incest, seksueel misbruik of verkrachting in het uitgaanscircuit of de homoscene.

Het is hoog tijd om het taboe rondom verkrachting van mannen te doorbreken en een inclusieve en empathische samenleving te creëren waarin slachtoffers van alle geslachten zich gesteund en begrepen voelen. Alleen door openlijke discussies, bewustwording en veranderingen in het maatschappelijk denken kunnen we een einde maken aan de stilte en schaamte die mannen ervaren wanneer ze spreken over hun pijnlijke ervaringen van seksueel geweld. Doen we dit niet dan is de schaamte en het gevoel van machteloosheid zo groot dat dit depressies triggert met ernstige negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven en risico op suïcide.

Een kleine start is gemaakt met de site Menaswell voor mannen uit de LHBTIQ gemeenschap die te maken hebben gehad met seksueel geweld.


De mannen die ik heb gesproken en behandeld als het gaat om seksueel geweld hebben veel baat gehad bij gesprekken in combinatie met EMDR als het ging om de gebeurtenis(sen) zelf. Wil je hulp of meer informatie, dan neem gerust contact met mij op.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.