Wat is het verschil tussen overspannenheid en burn-out?

Gepubliceerd op 29 augustus 2023 om 20:00

Vaak worden termen als "overspannenheid" en "burn-out" gebruikt om de fysieke en mentale uitputting te beschrijven die voortkomt uit een leven vol drukte en verantwoordelijkheden. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, zijn overspannenheid en burn-out twee verschillende fasen in mentale overbelasting, met unieke kenmerken. Het is van belangrijk om deze twee toestanden te begrijpen en te onderscheiden om helder te krijgen in welke toestand je nu zit.

Overspannenheid: Oververmoeid en overprikkeld.

Overspannenheid wordt doorgaans beschouwd als een voorstadium van een burn-out. Het 'elastiekje' staat te lang op maximum sterkte en kan niet meer goed functioneren. Het treedt op wanneer iemand gedurende langere tijd aan hoge stressniveaus wordt blootgesteld, wat resulteert in fysieke, emotionele en mentale uitputting. Mensen die overspannen zijn, ervaren vaak symptomen zoals vermoeidheid, slaapproblemen, prikkelbaarheid wat resulteert in vaker ruzie hebben met partner of gezinsleden, concentratieproblemen en verminderde prestaties. Het verschil met een burn-out is echter dat overspannenheid doorgaans van voorbijgaande aard is en kan verbeteren met voldoende rust, afstand nemen van stressfactoren en eventueel professionele begeleiding. Het herstel van een overspannenheid bedraagt gemiddeld een half jaar tot een jaar. Dan ben je weer de oude.

Burn-out: Totale uitputting zowel mentaal als fysiek

Een burn-out daarentegen is een verergerde toestand van fysieke, emotionele en mentale uitputting die het gevolg is van langdurige, hoge stress. Het wordt vaak gezien bij mensen die voortdurend worden blootgesteld aan hoge werkdruk, emotionele belasting en een gebrek aan regelsturing in hun leven. Mensen met een burn-out voelen zich vaak uitgeput, onverschillig en hebben het gevoel dat ze emotioneel zijn leeggelopen. Ze hebben moeite om zich te concentreren en ze kunnen niet meer werken. Ook een boek lezen of een e-mail lezen is iets wat niet meer gaat. Ze nemen de informatie niet meer op. In tegenstelling tot overspannenheid, is een burn-out een ernstigere toestand die vaak langdurig is qua herstel en veranderingen in levensstijl vereist om te herstellen. Er is iets geknapt van binnen (het 'elastiekje' is geknapt). Herstel duurt 1 tot 2 jaar maar men wordt niet meer helemaal de oude.

De Belangrijkste Verschillen

Hoewel zowel overspannenheid als burn-out verband houden met langdurige stress, zijn er enkele essentiële verschillen die hen onderscheiden:

  1. Duur en Intensiteit: Overspannenheid is doorgaans van tijdelijke aard en kan verbeteren met voldoende rust en begeleiding in stressmanagement. Een burn-out is dieper geworteld en kan jaren duren om te herstellen.

  2. Emotionele Toestand: Mensen met overspannenheid ervaren vaak prikkelbaarheid en vermoeidheid, terwijl mensen met een burn-out zich vaak totaal uitgeput en onverschillig voelen. 

  3. Behandeling: Overspannenheid kan vaak verbeteren door de stressfactoren te verminderen en gezonde coping-mechanismen aan te leren. Een burn-out is lastiger qua herstel en vaak wordt men niet meer de oude.

Voorkomen en Behandelen

Om zowel overspannenheid als een burn-out te voorkomen, is het van cruciaal belang om te investeren in zelfzorg, gezonde coping-strategieën en een evenwichtige levensstijl. Het herkennen van de vroege tekenen van overspannenheid en het zorgen van tijdig herstel is essentieel om verdere uitputting te voorkomen. Bij vermoedens van een (aankomende) burn-out is professionele hulp raadzaam om een diepgaand herstelproces te begeleiden. Neem contact met mij op voor meer informatie.

 

Ontspanningsmuziek bij stress, overspannenheid en burn-out

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.