Hoe kan een Scheiding worden voorkomen?

Gepubliceerd op 22 februari 2024 om 06:31

Minder dan 5% van de gescheiden koppels geeft volgens dit Amerikaans onderzoek aan, dat hun scheiding niet was te voorkomen. De andere koppels die bevraagd werden, keken met gemengde gevoelens terug op hun scheiding en wat het had veroorzaakt. Ze kwamen tot waardevolle inzichten die helpend hadden kunnen zijn om de relatie te verbeteren i.p.v. te scheiden. Wat gaven zij aan? Wat kan je van hen leren?

Scheidingen zijn vaak complexe en emotionele gebeurtenissen

Veel gescheiden mensen kijken terug en realiseren zich dat bepaalde inzichten die ze nu wel hebben, hun relatie hadden kunnen redden. Scheidingen zijn vaak ingewikkeld en emotioneel beladen, maar reflectie op de ervaringen van gescheiden mensen onthult waardevolle inzichten die relaties hadden kunnen behoeden voor een breuk. Hier zijn de vijf meest cruciale inzichten, geïnspireerd door bevindingen van Forbes, die als leidraad kunnen dienen om relaties sterker te maken en te behouden. Laten we eens kijken naar vijf waardevolle inzichten die, indien begrepen en toegepast, mogelijk hadden kunnen voorkomen dat relaties op de klippen liepen.

 1. De Ware Betekenis van Verbondenheid

  Een van de belangrijkste inzichten is de realisatie dat het huwelijk niet slechts draait om het formele moment van trouwen, maar om de diepgaande verbinding die je met je partner aangaat. Het is essentieel om te begrijpen dat het onderhouden van deze connectie meer is dan enkel een juridische status. Het gaat om het koesteren en ondersteunen van elkaar op emotioneel niveau. Dit is wat ik ook vaak in relatietherapie terug zie. Ineens krijgt men door dat het gaat om verbinding en verbonden voelen.

 2. Bewustzijn van verschil in Normen en Waarden

  Een ander cruciaal inzicht is het bewuster zijn van elkaars normen en waarden. Ik had het er van de week nog over met iemand die filosofie had gestudeerd. Vaak zien we dat relaties stranden omdat partners onvoldoende begrip hebben voor elkaars overtuigingen. Door open communicatie en empathie te stimuleren, kunnen conflicten worden voorkomen en kan de basis van de relatie worden versterkt. Liggen echter de normen en waarden ver uit elkaar dan wordt het wel heel moeilijk om samen verder te kunnen.

 3. Geduld hebben bij Gezinsuitbreiding

  Veel gescheiden mensen geven aan dat het uitstellen van het stichten van een gezin een verstandige keuze zou zijn geweest. Het geeft koppels de kans om elkaar beter te leren kennen en een stevig fundament te leggen onder hun relatie, voordat ze de verantwoordelijkheid van ouderschap op zich nemen. Geduld kan de relatie versterken en de partners voorbereiden op de uitdagingen die het ouderschap met zich meebrengt. Het zijn vaak tropenjaren, hoe leuk die kleintjes ook zijn. Het is hard werken.

 4. Professionele Hulp Zoeken

  Opmerkelijk dat koppels dit achteraf wel belangrijk vonden. Met een kapotte auto blijf je toch ook niet doorrijden? Het inschakelen van een therapeut of relatiedeskundige is geen teken van zwakte, maar eerder een teken van volwassenheid, de verantwoordelijkheid pakken en toewijding aan de relatie. Gesprekken met een professional kunnen helpen bij het oplossen van conflicten, het verbeteren van communicatie en het ontwikkelen van vaardigheden om met de in de relatie voorkomende uitdagingen om te gaan. Het is een investering in de toekomst van de relatie.

 5. Neem de Tijd voor het Trouwen

  Last but not least, veel gescheiden mensen geven aan dat het uitstellen van het huwelijk hen de kans had gegeven om zichzelf en hun partner beter te begrijpen. Een langere periode van daten en samenleven kan onthullen hoe goed je als stel met verschillende situaties omgaat, wat waardevol is voordat de huwelijksbeloften worden uitgesproken.

  Soms zeggen koppels eerlijk tegen mij dat als ze niet gehuwd waren geweest of als ze geen kinderen hadden gehad, dan waren ze uit elkaar gegaan. Het is wijzer om te wachten tot de verliefdheid gezakt is en plaats gemaakt heeft voor 'houden van'. De roze bril is weg, de realiteit van het dagelijks leven kleurt de werkelijkheid.

Geen garantie voor de Relatie

Het is belangrijk om deze inzichten niet te zien als garanties, maar als waardevolle overwegingen. Elke relatie is uniek, maar het begrijpen van deze inzichten kan dienen als kompas voor koppels die hun relatie willen versterken en mogelijk toekomstige uitdagingen willen voorkomen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.