Wat is de invloed van Parentificatie in je latere leven?

Gepubliceerd op 24 juni 2024 om 06:41
jong meisje, parentificatie, zorg, mantelzorger, zorg voor ouders, ouderrol

Parentificatie kan een diepgaande invloed hebben op kinderen. Het fenomeen treedt op wanneer een kind de verantwoordelijkheid op zich neemt die normaal gesproken bij een ouder hoort. Dit kan gebeuren in gezinnen waar ouders om verschillende redenen niet in staat zijn om hun ouderlijke rol volledig te vervullen.

Wat is Parentificatie?

Parentificatie kan zich op verschillende manieren manifesteren. Het kan zijn dat een kind:

  • Emotioneel de rol van vertrouweling op zich neemt, waardoor het zich verantwoordelijk voelt voor de emotionele ondersteuning van (een van) de ouders. Het kind krijgt bijvoorbeeld de rol toebedeeld van de ontbrekende ouder of van de ouder die het niet aan kan.
  • Instrumenteel taken op zich neemt die normaal gesproken door ouders worden uitgevoerd, zoals huishoudelijke taken, financiële zaken, vertaalwerkzaamheden moet doen voor de ouders of moet tolken, of de zorg voor jongere broers en zussen krijgt.

Invloed op de Ontwikkeling van Kinderen

Kinderen die parentificatie ervaren, kunnen verschillende gevolgen ondervinden:

  • Vroegtijdige volwassenheid: Ze kunnen volwassener lijken dan hun leeftijdsgenoten door de verantwoordelijkheden die ze dragen.
  • Emotionele last: Het constante gevoel van verantwoordelijkheid kan leiden tot angst, stress en zelfs depressie.
  • Verstoorde relaties: Problemen met het stellen van grenzen en het aangaan van gezonde relaties kunnen zich ontwikkelen.
  • Identiteitsproblemen: Het kan moeilijk zijn om een eigen identiteit te ontwikkelen los van de verzorgende rol die ze hebben aangenomen.

Omgaan met Parentificatie

Het is belangrijk om parentificatie vroegtijdig te herkennen en te adresseren. Allereerst om ouders te helpen om hun ouderlijke verantwoordelijkheden op zich te nemen, zodat kinderen weer kind kunnen zijn en niet onnodig belast worden met rollen, verantwoordelijkheden en taken die niet bij hen of hun leeftijdsfase horen.

Parentificatie kan een diepgaande invloed hebben op kinderen, zowel op emotioneel als op sociaal vlak. Door bewustzijn te vergroten en ondersteuning te bieden, kunnen we de negatieve gevolgen minimaliseren en kinderen helpen om een gezonde mentale ontwikkeling te bereiken. Professionele therapie kan nuttig zijn om  iemand te helpen bij het verwerken van de emotionele last en het opbouwen van gezonde relaties in de latere volwassenheid.

Voor meer informatie of hulp na parentificatie en hoe ermee om te gaan, neem gerust contact op.

Een boekentip die ondermeer dit onderwerp aan de orde stelt is het boek Niemandskinderen van Caroline Roodvoets

 

Parentification (English)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.