Emotionele Verwaarlozing; de langdurige gevolgen voor volwassenen

Gepubliceerd op 31 mei 2023 om 11:15
emotionele verwaarlozing, verdriet, angst, stemmingswisselingen

In onze samenleving is er vaak veel aandacht voor fysieke mishandeling en seksueel misbruik, maar de impact van emotionele verwaarlozing wordt vaak over het hoofd gezien. Emotionele verwaarlozing verwijst naar een langdurige patroon van het negeren, afwijzen of minimaliseren van de emotionele behoeften van iemand, meestal door belangrijke zorgfiguren zoals ouders of verzorgers. Het kan later in relaties ook voorkomen waarbij de partner de andere partner emotioneel verwaarloost. Hoewel de gevolgen van emotionele verwaarlozing minder zichtbaar zijn dan bij andere vormen van mishandeling, kunnen ze diepgaand en langdurig zijn, met impact op verschillende aspecten van het leven van een persoon in de volwassenheid.

Emotionele regulatieproblemen

Een van de meest voorkomende gevolgen van emotionele verwaarlozing is het ontwikkelen van problemen met het reguleren van emoties. Als kind hebben mensen die emotioneel verwaarloosd zijn, hun emotionele behoeften niet goed kunnen uiten en hebben ze geleerd hun emoties te onderdrukken. Dit kan leiden tot moeilijkheden bij het herkennen, begrijpen en uiten van emoties als volwassene, wat kan leiden tot stemmingsstoornissen, angst en relatieproblemen.

Laag zelfbeeld en gevoelens van schaamte

Emotionele verwaarlozing kan het zelfbeeld van iemand negatief beïnvloeden. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze niet de moeite waard zijn of dat hun emoties er niet toe doen. Deze gevoelens van ontoereikendheid en schaamte kunnen de persoon volgen tot in de volwassenheid en van invloed zijn op hun relaties, carrière en algemeen welzijn.

Problemen met verbinding en intieme relaties

Emotionele verwaarlozing kan het vermogen van een persoon om zich emotioneel te verbinden met anderen belemmeren. Ze hebben mogelijk nooit geleerd hoe ze gezonde emotionele banden moeten vormen en hebben mogelijk moeite om anderen te vertrouwen of zich kwetsbaar op te stellen. Dit kan leiden tot problemen in romantische relaties en vriendschappen, waardoor ze zich vaak eenzaam en geïsoleerd voelen. Ook zie je vaak een oppervlakkige relatie met de ouders of verzorgers of kan er weerstand of wrok naar hen toe gevoeld worden.

Gezondheidsproblemen

Onderzoek heeft aangetoond dat emotionele verwaarlozing een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid op lange termijn. Mensen die als kind emotioneel verwaarloosd zijn, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische gezondheidsproblemen zoals depressie, angststoornissen, verslavingen en zelfs fysieke aandoeningen zoals hart- en vaatziekten.Onvervulde emotionele behoeften

Emotionele verwaarlozing betekent dat iemands basisbehoeften aan liefde, genegenheid en emotionele steun niet zijn vervuld tijdens hun vormende jaren. Deze onvervulde behoeften kunnen een diepgeworteld gevoel van leegte veroorzaken en de persoon aanzetten tot het zoeken naar externe bronnen van bevestiging en comfort, zoals overmatig werken, (seks)verslavingen of riskant gedrag.

Hulp bij emotionele verwaarlozing

Het is belangrijk om te weten dat de gevolgen van emotionele verwaarlozing niet onomkeerbaar zijn. Therapie en ondersteuning kunnen helpen bij het herstellen van de schade en het ontwikkelen van gezonde manieren om emoties te uiten en relaties aan te gaan. Het vergroten van het bewustzijn over emotionele verwaarlozing is essentieel om deze kwestie aan te pakken en ervoor te zorgen dat er voldoende middelen en ondersteuning beschikbaar zijn voor degenen die hiermee te maken hebben.

Emotionele verwaarlozing is een serieuze aangelegenheid die niet mag worden onderschat. Het heeft aanzienlijke gevolgen voor het welzijn en de kwaliteit van leven van degenen die het hebben ervaren. Voorlichting, begrip en de juiste ondersteuning kan bijdragen aan het herstel en de veerkracht van degenen die met emotionele verwaarlozing te maken hebben gehad, en hen helpen een gezonder en bevredigender leven te leiden.

Wil je hulp bij emotionele verwaarlozing? Neem contact met mij op voor meer informatie of een afspraak.

 

Documentaire; ik ben geen kind meer!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.